Torget labb

Vi möts på Torget Labb
Vi börjar året med att lansera en ny studio: Torget Labb. Här kommer vi att driva utvecklingsprojekt i syfte att skapa kreativa lösningar för en hållbar utveckling inom samhälls-, arkitektur- och byggnadsfrågor. Vi tror på att involvera expertis med olika kompetenser inom teknik, humaniora, ekologi och entreprenörskap för att lösningar ska bli just hållbara – och att vi som arkitekter med helhetsperspektiv i den stora och lilla skalan är särskilt lämpade att driva dessa projekt. Med bas i Uppsala och närhet både till den akademiska världen genom forskning på Uppsala Universitet och den produktionsnära världen genom samarbetspartners inom byggbranschen vill vi vara mötesplatsen, torget där bärkraftiga idéer uppstår, påverkas, designas och realiseras.

 

Bild hämtad från Svenskt Trä

Prototyp av prefabricerad samverkansbjälklag av betong och KL-trä.

Projektet strävar efter att utveckla, testa, utvärdera och implementera samverkansbjälklag av KL-trä och betong i en industriell byggprocess som stödjer en hållbar arkitektur med flexibel tillämpning. Syftet med ett prefabricerad samverkansbjälklag av betong och KL-trä är att skapa ett hållbart byggmaterial som klarar både byggindustrins krav på funktion och ekonomi, klarar den hållbara arkitekturens krav på flexibla byggsystem, orsakar mindre klimatpåverkan än konventionella betongbjälklag samt ingår i ett kretsloppsystem med minimalt avfall.