Tuvvägen Haninge

Kategori
Bostäder

Plats

Haninge

Kund

Svenska Vårdfastigheter

År

2012 – 2014

Haninge tätort kommer att utvecklas till  en av Storstockholms regionala kärnor enligt RUFS (Regionalt utvecklinsprogram för Storstockholmsområdet). Tuvvägen ingår i tätorten och ligger en kilometer söder om Haninge centrum och pendeltågsstationen.

Området ges en stadsmässig karaktär men med bibehållen koppling till den bergiga naturtomten i öster. Bebyggelsen planeras bestå av bostäder av lamellhustyp mot Nynäsvägen i fem våningar med lokal i nordvsätra hörnet, ett högre punkthus i sju våningar i söder och ett vårdboende i fyra våningar med takterrass och vintertädgård. Projektet genomförs i samarbete med Karavan Arkitektur&Landskap.

Detaljplaneprocess pågår med sikte på antagande i december 2013 och byggstart våren 2014.