Solrosgatan

Kategori
Bostäder

Plats

Uppsala

Kund

OOF

År

2021

Bostadshus ca 2000kvm i Uppsala innerstad.

Positivt planbesked, byggstart ej bestämd.