Skenet

Kategori
Bostäder

Plats

Visby

Kund

PEAB

År

2012 – 2013

Nytt vårdboende för 50-60 personer i kulturhistorisk miljö på gammalt regementsområde.

Platsen har en stark identitet med vackra fullvuxna träd, rofyllda gröna omgivningar och byggnader i falurött. Den nya byggnaden planeras bli uppdelad i två huskroppar som kopplas ihop av en uppglasad mittdel som betonar entrén och bibehåller en siktlinje mot karaktäristisk vegetation med tallar och kulturhistorisk byggnad.

Ett förslag på fasaduttryck för den nya byggnaden är fasadskivor i oregelbundet mönster i en grönskala som anspelar på vegetationens skiftande nyanser, där skivornas mönster syftar till att lösa upp flyglarnas volym. På så sätt smälter byggnaden in i befintlig miljö och betonar glaskroppen och siktlinjen mellan de två tyngre kropparna. Samtidigt är dessa skogsgröna nyanser komplementfärger till de faluröda byggnaderna i omgivningen, vilket ytterligare förankrar byggnaden på platsen. Färgskalan kan också ses som en lekfull blinkning till det militära och dess kamouflage.