Östra Sala Backe 1

Kategori
Bostäder

Plats

Uppsala

Kund

Svenska Vårdfastigheter

År

2011 – 2014

Uppsala kommun utlyste en markanvisningstävling för att bygga Uppsalas nya hållbara stadsdel Östra Salabacke. Vårt förslag valdes ut att tillsammans med sju andra aktörer fortsätta utvecklingen av Östra Salabacke i samarbete med Uppsala kommun. Avsikten från kommunen är att arbeta med flera mindre enheter för att få en mer varitionsrik stadsbild.

Östra Salabacke skall bli en urban miljö och tanken är att skapa nya typer av boenden och få in flera verksamheter som också kommer grannkvarteren till godo. Under hösten 2012 genomfördes en serie workshops och studieresa till Freiburg. Vårt förslag är att bygga ett vårdboende med förskola i bottenvåningen. Huset blir ett trähus i fem våningar med en bottenvåning i betong. Mot gatan blir det verksamheter, bl.a. kafé, frisör, fotvård – verksamheter som kan nyttjas av vårdboendet men också vara öppna för allmänheten. Den skyddade gården reserveras åt förskolan. På taket planeras för en öppen takträdgård samt en vinterträdgård. Huset blir mycket energieffektivt med ambitionen att förse taket med solceller. Projektet drivs i samarbete med Karavan Arkitektur&Landskap.

Detaljplanen vann laga kraft i februari 2014. Byggstart planeras till årsskiftet 2014/15.