Kvarteret Ångkvarnen – Åsikten

Kategori
Bostäder, Stadsplanering

Plats

Uppsala

Kund

Hallsjö Brädgård/Nordströms Trä

År

2008 – 2013

Stadsdelen Kungsängen strax söder om Uppsalas citykärna genomgår en omvandling från industriområde till bostadskvarter. Två fastigheter vid Tullgarnsparken längs Fyrisån med uppenbar potential för att skapa ett attraktivt bostadsläge med vattenkontakt.

Hallsjö Brädgård behövde en större tomt för ett utveckla sin verksamhet. Vi bistod ägaren Nordströms Trä med att leta fram ny lämplig mark och vi fick uppdraget att utveckla förslag till att exploatera de båda fastigheterna med bostäder. Vårt förslag innebar att fastigheterna delades i tre stadskvarter med bostäder i sjuvåningshus och med lokaler i bottenvåningarna. I samarbete med Uppsala Kommun utvecklades idéerna vidare och det resulterade i en ny detaljplan som medger en exploatering om 55.000 kvm BTA, c:a 500 lägenheter samt lokaler i bottenvåningarna. En industribyggnad ”Åsikten”, fd. Tullgarns Gjuteri, kommer att bevaras vilket ger en särskild karaktär till det norra kvarteret och bidrar till att områdets historia som industriområde synliggörs.

Planen vann laga kraft våren 2012. Under tiden har Hallsjö flyttat till nya lokaler som byggdes i Östra Fyrislund nära E4.

Vi bistod även NAI Svefa vid försäljningsprocessen hösten 2012. Våren 2013 förvärvades de tre kvarteren av ett konsortium bestående av Riksbyggen och HSB.