Kontor Uppsala

Kategori
Kontor

Plats

Uppsala

Kund

Vincero Fastigheter AB

År

2019 – pågående

Vincero Fastigheter förvärvade hösten 2019 två fastigheter vid Nedre Slottsgatan i Centrala Uppsala. Fram till för tre år sedan var detta huvudkontor för Landstinget, numera Region Uppsala. 

På fastigheterna står fem byggnader för kontor och en byggnad med huvudsakligen bostäder. Sammanlagt är det ca 7000 kvm byggnader. Kontorshusen är idag tomställda. Bostadshuset är uthyrt utom bottenvåningen som varit tandläkarmottagning.

Båda fastigheterna ligger nära Uppsala slott alldeles nedanför Slottsbacken och tillhör riksintresset ”Uppsala stad”.

Byggnaderna på den norra fastigheten är från 1800-talet och gårdsmiljön är Q-märkt

Den södra fastigheten har byggnader från 1960-talet.

Kontoren är idag av1980-talsstandard och helt anpassade för för Landstinget. Vincero kommer att bygga om kontorshusen med uppdelning på flera olika kontorshyresgäster.

 

Vi har gjort förslags- och idéskisser samt uthyrningsritningar och presentationer. Vi har arbetat med bygglovet för den Q-märkta delen – handlingar, rådgivning och samråd med byggnadsantikvarie, etc. Bygglov är nu beviljat.

 

Vi har arbetat med fastighetsfrågor för att bostadshuset på den södra fastigheten ska avstyckas till en egen fastighet och byggas om

  

Nu arbetar vi med hyresgästanpassning åt de första hyresgästerna samt med förfrågningsunderlag och bygglov för den södra fastigheten med 1960-talshusen. 

 

Ombyggnationerna planeras att starta efter sommaren 2020 och inflyttning av de första hyresgästerna sker våren 2021. Torget Arkitekter kommer att medverka under ombyggandskeden som är uppdelade i flera etapper.