Enigheten

Kategori
Inredning, Kontor

Plats

Gävle

Kund

Fastighetsmani AB

År

2007

På Alderholmen i Gävle ligger en karaktärsfullt område med gamla hamnmagasin från tiden då Gävle var en framstående handels- och sjöfartsstad. Magasinen används idag mestadels till kontor, det finns ett par restauanger, några magasin är lager eller står halvtomma. Området har en lite speciell, rå känsla av gammal hamnstad. Fastighetsmani  förvärvade ett av magasinen för att utveckla det till ett företagshotell med restaurang.

Vi utarbetade ett förslag med några viktiga ideer som bärande tema, ungefär som en grammatik för projektet varefter mycket av projekteringen gjordes succesivt och på plats. Husets exteriör omvandlades varsamt i samarbete med Länsmuseet Gävleborg. Visionen var att få tillbaks magasinskänslan med öppna våningsplan där bärverk och väggar i bastant timmer är synliga. Väggar som byggts under de senaste årtiondena revs samtidigt som igenbyggda fönster, portar och luckor öppnades och glasades för att ge gott om dagsljus. Luckor ställdes i öppet läge och bevarades. Invändigt kombinerades det gamla med glasade väggar och dörrar. Installationer och armaturer i galvaniserad plåt och rostfritt stål monterades synliga. Brandtätning fogades in i så diskret som möjligt, brandskyddsmålning av timmerstommen gjordes i klarlack så att den blev synlig och byggnaden sprinkades vilket innebar att magasinet kunde uppfylla dagens brandkrav. De breda och skrovliga golvplankrona hyvlades släta och återanvändes. Man kan idag se gammal text på väggarna var säckar med olika kryddor skulle placeras. Den öppna lösningen med ”old-tech” vs. ”high-tech” gillades av datakonsulten ATEA som blev den första hyresgästen.