Datacenter – Gävle och Sandviken

Kategori
Industri

Plats

Gävle och Sandviken

Kund

Gensler Architects Europe Ltd.

År

2019 – pågående

Torget Arkitekter erhåller uppdraget som lokal arkitekt åt Gensler Architects för bygglov av två datacenter där byggherren är ett större internationellt IT-företag. 

Anläggningarna är placerade i Stackbo/Valbo utanför Gävle samt 

Tuna utanför Sandviken.

Var anläggning har en huvudbyggnad på ca 25.000 kvm som innehåller kontors- och servicelokaler för 60 anställda och 20 hallar för servrar.

Byggnaderna är installationstäta med mycket högt ställda krav på driftsäkerhet, skydd mot intrång samt kontrollerat inneklimat med vattenkylda system. 

Intill varje anläggning byggs bl.a. 10 reservkraftverk, lokalt vattenverk och transformatorstation som kopplar till det svenska elnätet.

 

Vårt arbete innehåller hantering av bygglovsprocesserna med lokal arkitektkompetens, KA, tillgänglighets- och brandkonsulter. 

Vi medverkar som arkitektens och byggherrens platsreprenstant för uppföljning och kontroll. under hela byggfasen 

Vår samarbetspartner och kund, Gensler Architects ingår i ett brittiskt designteam med Red Engineering och Pinnacle som ansvar för hela projekteringen som fortlöper under byggtiden där vi deltar i bygg- och projekteringsmöten samt bistår med rådgivning och kontakter lokalt.

 

Bygglov sommaren 2019, byggstart av två anläggningar: Stackbo och Tuna vid årsskiftet 2019/20 – färdigställande årsskiftet 2020/21