Alderholmen – Gävle Strand

Kategori
Bostäder, Stadsplanering

Plats

Gävle

Kund

HSB

År

2001 – 2007

På 1980-talet lanserades en idé om att omvandla Alderholmen, ett övergivet hamn- och industriområde i Gävles inre hamn, till en attraktiv sjönära stadsdel. Planerna gick i stå och frös inne under 1990-talet. Så, i början av 2000-talet, ville ICA Maxi bygga en stor butik med vidhängande bilparkering. Många med oss tyckte att det vore att slarva bort ett område med en enorm potential för Gävle. Lars som då arbetade på Byggnadskonst tog tillsammans med landskapsarkitekten och konstnären Johan Bergqvist initiativet till idéprojektet ”Gävle Möter Havet” som stöttades av flera intrssenter, bl.a. HSB, Skanska, Gävle Hamn, Vasakronan, m.fl. Vi fick igång en dialog om att utveckla Gävles närhet till havet.

Efter att Maxi ICA erbjudits ny lokalisering vid Hemlingby/E4 lät Gävle Kommun intresserade exploatörer skissa på nya idéer för Alderholmen. På uppdrag av HSB presenterade vi ett förslag om att återupprätta den igenlagda ”Lillån”  som en kanal och på så sätt stärka identiteten av sjöfartstad och göra de inre delarna av området attraktiva.

Vår idé med kanal vann gehör och 2004 inledde Gävle Kommun tillsammans med exploatörer och arkitekter ett arbete med en serie workshops för att utveckla den nya detaljplanen. 2006 var detaljplanen klar och bostadsområdet med kanal började byggas. Radhusen gjordes luftiga med öppet bjälklag i två våningar och upp på vinden med takkupor. De höga fönsterpartierna mot kanalsidan skapar närvaro av ljus och vatten inomhus. Några radhus fick takterrrasser och några byggdes i tre plan.  Bostadsmarkanden som länge stått stilla i Gävle fick glädjefnatt och HSB´s äganderättsradhus längs kanalen med egen båtplats och 10 minuters promenad till Centralstationen i Gävle var lätta att sälja. 2008 började inflyttningen. Området är nu döpt till ”Gävle Strand”.