Bygglov beviljat för Fjärdingen

Bygglov beviljat för Fjärdingen

Bygglov beviljat för ombyggnader av Vinceros fastighet Fjärdingen 25:6 i Uppsala.

Fastigheten har byggnader från 1800-talet och gårdsmiljön är Q-märkt. Bygglovet innebär att smärre avsteg från detaljplanen medges. Samråd har skett med antikvarie från Upplandsmuseet. Arbetet med uthyrning fortsätter och ombyggnationer kan snart starta.