Ramavtal med Gensler

Ramavtal med Gensler

Torget Arkitekter skriver ramavtal med Gensler Architects Europe Ltd som är  Genslers europeiska koncerndel. Gensler Architects är en amerikansk arkitektkoncern och har 50 kontor i femton länder. 

Vi har arbetat med datacenterprojekt åt dem under ett år som lokal arkitekt och det goda samarbetet fortsätter.

Med ett ramavtal är vi så att säga ”ombord” och fortsatta uppdrag kan komma igång enklare och snabbare.

Mer om Gensler se: www.gensler.com