Information med anledning av CoViD-19

Information med anledning av CoViD-19

Vi måste nu anpassa vår verksamhet efter den snabbt föränderliga situationen. Hälsan hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners är ett ansvar vi tar på fullt allvar.

Fokus ligger nu på att vårt arbete ska fortlöpa som planerat och att upprätthålla produktivitet och kvalitet i våra projekt.

Vi fortsätter att arbeta som vanligt men våra medarbetare jobbar som regel hemifrån och vi planerar för att hålla våra möten digitalt den närmaste tiden.

Under den här perioden förstår vi att många vill undvika fysiska möten och där sådana inte kan undvikas strävar vi mot att genomföra dem med så få deltagare som möjligt.

Vi bevakar läget kontinuerligt och följer noggrant myndigheternas rekommendationer och vi är medvetna om att situationen snabbt kan förändras.

 

Lars Zetterholm, VD
Torget Arkitekter AB