Samverkansbjälklag: Prototypen testas

Samverkansbjälklag: Prototypen testas

Provbjälklaget monterades in i en hydraulpress som var bestyckad med lastceller (vågsensorer) och mätklockor så att både belastning och nedböjning kunde mätas. Provningen genomfördes genom att succesivt försiktigt öka hydraultrycket så att nedböjningen av bjälklaget ökade stegvis. Detta pågick under flera timmar ända tills bjälklaget gick av. Det hade då belastats med ca 13 ton.

Omräknat per yta är det som om vi hade klämt in mer än två personbilar per kvadratmeter!

Vi är mycket nöjda med böjprovningsresultatet. Utifrån provningen kunde olika materialparametrar beräknas vilket hjälper oss att optimera produkten ytterligare i framtiden.