Nytt samverkansbjälklag

Nytt samverkansbjälklag

Vi har under en serie workshops under våren och hösten studerat och utvärderat olika typer av lösningar och exempel från aktuellt forsknings och utvecklingsarbete.

Succesivt har vi utvecklat ett samverkansbjälklag som

  • är 367 mm inklusive övergolv
  • har hög prefabriceringsgrad för ett mer rationellt bygge på plats
  • uppfyller krav enligt PBL och BBR och som kan klara ljudklass B,
  • kan uppnå god hållfasthet med spännvidder uppåt 7 meter,
  • inte behöver våta material som cement/betong/flytspackel på byggarbetsplatsen

 

Betongskiktet läggs på KL-träskivan så att undersidan i trä blir det synliga taket. Vi valde en femskikts KL-skiva på 140 mm med yttersta skikt om 40 mm och därmed klarar bjälklaget brandklass REI-60. För att klara flammotstånd måste taket målas med flamskyddsfärg. Här kan man välja olika pigmentering beroende på önskat utseende.