Kontor i Uppsala

Kontor i Uppsala

Torget Arkitekter erhåller arkitektuppdraget för ombyggnader av f.d. Landstingskontoret i Uppsala som förvärvats av Vincero Fastigheter.

Båda fastigheterna ligger nära Uppsala slott alldeles nedanför Slottsbacken och tillhör riksintresset ”Uppsala stad”. 

Byggnaderna på den norra fastigheten är från 1800-talet och gårdsmiljön är Q-märkt

Den södra fastigheten har byggnader från 1960-talet.

Vincero kommer att bygga om kontorshusen med uppdelning på flera olika kontorshyresgäster.

På fastigheterna står fem byggnader för kontor och en byggnad med huvudsakligen bostäder. Sammanlagt är det ca 7000 kvm byggnader. Kontorshusen är idag tomställda.

Vi kommer att göra förslags- och uthyrningsritningar, presentationer för marknadsföring samt bygglov fram till våren 2020 och därefter  hyresgästanpassningar, förfrågningsunderlag och medverka under ombyggnadsskeden som beräknas pågå i etapper under hela 2020 och in i 2021.