Flinks Järn – Järnhandels- och Industrimaskinsvaruhus

Flinks Järn – Järnhandels- och Industrimaskinsvaruhus

Torget Arkitekter erhåller arkitektuppdraget för projekteringen av ett nytt järnhandels- och industrimaskinsvaruhus i Norrköping åt Flinks Järn AB. Varuhusbyggnaden ska innehålla lokaler för Flinks Järn och Lundqvist Maskiner&Verktyg samt en lokal för uthyrning till ett tredje företag som ännu ej bestämts.

Omfattning ca 9.000 kvm BTA med varuhus inriktad på proffsmarknaden.

Byggstart är planerad till hösten 2020.