Ekströms Trä Byggvaruhus

Ekströms Trä Byggvaruhus

Torget Arkitekter erhåller arkitektuppdraget för projekteringen av ett nytt byggvaruhus i Norrköping åt Nordströms trä-koncernen: ”Ekströms Trä”.

Omfattning ca 11.000 kvm BTA med byggvaruhandel inriktad på proffsmarknaden.

Byggstart planerad till hösten 2020.