Uppdatering: Datacenter i Stackbo & Tuna

Uppdatering: Datacenter i Stackbo & Tuna

Torget Arkitekter får fortsatt förtroende att arbeta som lokal arkitekt åt Gensler Architects vid byggandet av två datacenter i Gävle Sandviken-området där byggherren är ett stort internationellt IT-företag.  

Förberedelserna börjar under september och bygget ska starta senhösten 2019 och kommer att pågå till årsskiftet 2020/21.

Torget Arkitekter kommer att medverka under hela byggfasen som arkitektens och byggherrens platsrepresentant för uppföljning och kontroll, delta i bygg- och projekteringsmöten samt bistå med rådgivning och kontakter lokalt. 

Gensler Architects Europe Ltd. ingår i ett brittiskt designteam med Red Engineering och Pinnacle som ansvarar för hela projekteringen som fortlöper under byggtiden.