Datacenter i Stackbo & Tuna

Datacenter i Stackbo & Tuna

Torget Arkitekter erhåller uppdraget som lokal arkitekt åt Gensler Architects för bygglov av två datacenter där byggherren är ett större internationellt IT-företag. 

 

Anläggningarna  är placerade på två olika platser i Gävle-Sandviken-området: Stackbo/Valbo och Tuna utanför Sandviken.

Var anläggning har en huvudbyggnad på ca 25.000 kvm som innehåller kontors- och servicelokaler för 60 anställda och 20 hallar för servrar.

 

Byggnaderna är installationstäta med mycket högt ställda krav på driftsäkerhet, skydd mot intrång samt kontrollerat inomhusklimat med vattenkylda system. 

Intill varje anläggning byggs bl.a. 10 reservkraftverk, lokalt vattenverk och transformatorstation som kopplar till det svenska elnätet.

 

Torget Arkitekter tillhandahåller lokal arkitektkompetens och förutom det genom samarbetspartners också KA: Aktiv Projektledning, tillgänglighets- och brandkonsulter: PE-Projektengagemang.