Nytt utvecklingsprojekt för hållbart byggande

Nytt utvecklingsprojekt för hållbart byggande

Vi börjar året med att lansera en ny studio: Torget Labb. Här kommer vi att driva utvecklingsprojekt med samarbetspartners i syfte att skapa kreativa lösningar för en hållbar utveckling inom  samhälls-, arkitektur- och byggnadsfrågor. Första projektet  vi drar igång handlar om att ta fram en prototyp av prefabricerad samverkansbjälklag av betong och KL-trä. Syftet är att skapa ett hållbart byggmaterial som klarar både byggindustrins krav på funktion och ekonomi, klarar den hållbara arkitekturens krav på flexibla byggsystem, orsakar mindre klimatpåverkan än konventionella betongbjälklag samt ingår i ett kretsloppsystem med minimalt avfall. Projektet stöttas med bidrag från Boverket. Här kommer du att kunna följa projektet: Torget Labb