Bygglov inlämnat för Konstnären

Bygglov inlämnat för Konstnären

Bygglovsansökan har lämnats in för Konstnären, Östra Sala backe etapp II i Uppsala kommun. Projektet Konstnären har en konstruktion av KL-trä och omfattar 108 lägenheter, 6 LSS-boenden, garage, gårdshus samt 4 lokaler. Taken är uppdelade i sedum och solceller vars installerade effekt motsvarar förbrukningen av all fastighetsel. Torget Arkitekter genomförde en dagsljusutredning och en solvärmelastutredning samt anpassade hela byggnaden för Miljöbyggnad guld. Byggstart planeras till våren 2019.

Tillsammans med Magnolia Bostad vann vi markanvisningstävlingen för Östra Sala backe etapp II i Uppsala i samarbete med Petra Arkitektur och Karavan Landskap. Vårt förslag ”Konstnären” vann på ett kreativt gestaltningskoncept, stadsmässighet samt social och ekologisk hållbarhet