Vi gick vidare i Väsby Entré.

Vi gick vidare i Väsby Entré.

Tillsammans med SMÅA har vi och Petra Arkitektur gått vidare i första urvalet för Väsby Entré.

Nu under hösten och över vintern vidtar steg två där vi ska utveckla ett förslag i dialog med kommunen inför slutligt urval.