OOF´s infillprojekt i Fålhagen fick positivt planbesked

OOF´s infillprojekt i Fålhagen fick positivt planbesked

På uppdrag av OOF gjorde vi ett förslag på ett litet bostadshus i Fålhagen i Uppsala.

Vi har haft en dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen där vårt förslag  innebär att ett nytt gång- och cykelstråk öppnas och ett litet, nästan triangelformat flerbostadshus med takterrass kan byggas på promenadavstånd från Resecentrum.