Konstnären projekteras för att bli ett trähus med solceller.

Konstnären projekteras för att bli ett trähus med solceller.

Efter att detaljplanen för ”Konstnären” i Östra Salabacke etapp II har vunnit laga kraft fortsätter vi nu med projekteringen med inriktning att bygga med KL-trä – korslaminerat limträ – samt integrera solceller och gröna tak. Bygglovsansökan ska lämnas in våren 2018 och byggstart planeras till hösten 2018.

Tillsammans med Magnolia Bostad vann vi markanvisningstävlingen för Östra Salabacke etapp II i Uppsala i samarbete med Petra Arkitektur och Karavan Landskap. Vårt förslag ”Konstnären” vann på ett kreativt gestaltningskoncept, stadsmässighet samt social och ekologisk hållbarhet.