Byggstart av radhusen på Bernadottestigen

Byggstart av radhusen på Bernadottestigen

Så är bygget av radhusen vid Bernadottestigen igång. Försäljningen av såväl trevånings- som tvåvåningsradhusen pågår och det mesta i den första etappen är redan sålt.