Bygglov och säljstart för kv Bernadotte

Bygglov och säljstart för kv Bernadotte

Bygglov har beviljats för radhusen i kvarter Bernadotte. I maj startade försäljningen av de första 9 radhusen. Redan efter en vecka var 6 radhus förhandbokade.

Nu går försäljningen vidare med ytterligare 19 radhus.

Byggstart planeras till i höst.