Vi vann tävlingen för Östra Sala backe i Uppsala.

Vi vann tävlingen för Östra Sala backe i Uppsala.

Nu är det klart att vi tillsammans med Magnolia Bostad vunnit markanvisningstävlingen för Östra salabacke i Uppsala i samarbete med Petra Arkitektur och Karavan Landskap. Vårt förslag ”Konstnären” bygger på kreativitet, stadsmässighet samt social och ekologisk hållbarhet. Uppsala kommun bjöd i våras in till en markanvisningstävling för den andra etappen av Östra Sala backe, nära Årsta centrum. Östra Sala backe är Uppsalas flaggskepp inom hållbart byggande och ambitionerna kring både innovativa lösningar och nytänkande arkitektur är hög. Tillsammans med sju andra aktörer kommer vi att bygga närmare 500 bostäder inom fyra kvarter i denna etapp. Totalt har det inkommit 49 tävlingsbidrag från 25 stycken olika aktörer. Magnolias tilldelning omfattar ca 75 lägenheter.