Välkommen Adam!

Välkommen Adam!

Adam Andersson flyttade in hos oss i april. Han är byggnadsingenjör och arbetar med uppdrag som kvalitetsansvarig, byggprojektering, projekteringsadminstration.

Adam undervisar också blivande byggnadsingenjörer vid universitetet.