Spårvagnstädernas årsmöte i Uppsala

Spårvagnstädernas årsmöte i Uppsala

Torget Arkitekter har ett engagemang för levande stadsmiljöer och hållbart byggande. Vi intresserar oss därför i frågor om att utveckla mer hållbara transporter i våra städer. När vi talar om spårvagnar i detta sammanang handlar det om moderna, snabba och smidiga spårvägssytem av den typ som under de senaste åren byggts ut i framför allt Frankrike, Tyskland, Norge, USA, m.fl.

Flera kommuner, allmänna trafikföretag och företag i branschen ingår i ”Spårvagnsstäderna”. Göteborg och Norrköping är naturligtvis med liksom Stockholm. Bland medlemmerna återfinns också Lund, Helsingborg och Malmö. Längst har planerna för nya spårvagnar kommit i Lund.

Nu är också Uppsala med sedan något år och frågan är om Uppsala verkligen kan få spårvagnar? Inget är bestämt än men Fredrik Ahlstedt kommunstyrelsens ordförande säger:

”Vi står inför utmaningen att bygga fler bostäder och förbättra infrastrukturen. Med en förväntad befolkningstillväxt på 50 000 personer de kommande åren är det mycket intressant för oss att studera och analysera spårväg.”

En annan aspekt är fastigheternas värdeutveckling, enligt Rudolf Antoni – biträdande näringspolitisk chef på Fastighetsägarna:

”Fastigheter är ju, till skillnad från husen som står på dem, inte flyttbara utan värdeutvecklingen är knuten till den plats där de finns. Och om platsen inte utvecklas kan investeringen i själva fastigheten vara förgäves. Om den omgivande miljön byggs om med torg, gångstråk och spårstationer kan fastigheten gå från C- till A-läge.”

För oss är t.ex. Kv. Ångkvarnen/Åsikten intressant där det planeras för en ny bro över Fyrisån i Kungsängseplanadens förlängning som förbereds för spårvagnar och därmed kommmer att passera Södra kvarteret. Också Östra Salabacke kan få spårväg i närheten.