Kvarteret Bernadotte har vunnit laga kraft

Kvarteret Bernadotte har vunnit laga kraft

Detaljplanen för kvarteret Bernadotte har vunnit laga kraft och försäljningstarten för de 31 radhusen beräknas till mars 2014. Radhusen planeras i två respektive tre våningar och utmärks av en öppen planlösning med mycket rymd. Fasaderna är träbeklädda och präglas av fyra accentfärger, som ger området en modern anda.


För mer info, se www.veidekkebostad.se