Uppsala – Sveriges klimatstad 2013

Uppsala – Sveriges klimatstad 2013

Världsnaturfonden, WWF utsåg tisdag 12 mars Uppsala till svensk klimatstad 2013. Därmed vinner Uppsala den svenska delen i den globala utmaningen Earth Hour Capital.

Världsnaturfonden uppmärksammade särskilt Östra Sala backe.

Vårt projekt med äldreboende och förskola i ett flervånings trähus med takträdgård och solceller var det projekt som Uppsala kommun visade upp vid prisutdelningen. Lars Zetterholm från Torget Arkitekter och Kaj W.O. Strömberg från Svenska Vårdfastigheter deltog i prisutdelningen.

Övriga åtgärder som uppmärksammades var arbetet kring Uppsala Klimatprotokoll, Uppsalahems utfasning av fossila bränslen, koordinerade satsningar till förmån för kollektivt resande, samarbete kring soldriven laddstation för elbilar, samarbete kring ökad biogasproduktion.

WWF skapade Global Earth Hour Capital för att visa upp städer och kommuner i Sverige och världen som kan vara inspirerande förebilder inom hållbar stadsutveckling. De andra finalisterna i Sverige var Stockholm och Malmö.