Markanvisning Östra Salabacke

Markanvisning Östra Salabacke

Vårt förslag är ett femvåningshus i trä med förskolan på bottenvåningen med förskolegård inåt kvarteret. Utåt gatan kan det bli butiker och kafé. På taket föreslås en vinterträdgård och grönskande takträdgård för de äldre.

Arbetet inleds med en serie workshops och en studieresa till Freiburg för att utveckla gemensamma grundvalar för projektet.

Vi är mycket glada för att få medverka i Uppsala kommuns ambitiösa satsning på innovativ och hållbar stadsutveckling.